Açılış Mərasİmİ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 25 may 2009-cu ildə Şəmkir rayonuna səfəri çərçivəsində "Şərq Ulduzu" MMC-nin açılış mərasimində iştirak etmişdir.

5 Ölkəyə İxrac

Şərq Ulduzu MMC öz məhsullarını dünyanın öndə gələn beş ölkəsinə - ABŞ, Çin, Rusiya, C.Koreya və Yaponiyaya ixrac edir.

Company

“Sharg Ulduzu” Limited Liability Company has a special place in the developing winemaking industry in Azerbaijan. A business plan gradually implemented by Company founded in 2002 is one of the great projects in Azerbaijani winemaking. Within this project, Company aims to apply modern technologies and manufacture high quality wine and brandy products.

Qafqaz Dağları

Zəngin Təbiətin Məskəni

Keçmişdən Gələn Keyfiyyət