Bayan Şirə

Turş

Bayan Şirə üzümündən ağ turş süfrə şərabı və konyak spirti istehsalında istifadə olunur. SSRİ dövründə üzümçülük və şərabçılıqda ən çox üstünlük verilən növlərdən biri idi. Hazırda Azərbaycan şərabçılığında da Bayan Şirə üzümündən geniş istifadə olunur. Oktyabr ayında dəriminə başlanılan üzümün tərkibində olan spirt miqdarı təxminən 10-13 %.h olur.