Xəzər Dalğaları

Kəmturş

Ağ kəmturş süfrə şərabı olan Xəzər Dalğaları iki turş şərabın – Chardonnay və Rkatsiteli-nin qarışımından hazırlanmışdır. Qıcqırma təbii soyutma üsülu ilə dayandırılmışdır. Tərkibində olan spirtin miqdarı 10-12 %.h, şəkər qalığı isə 7-18 qr/dm3-dir. İçimi yüngül olan şərab özünəməxsus təama malikdir.  Açıq-qızılı rəngdə olan şərabdan giləmeyvə ətri aydın duyulur. Meyvə, tərəvəz və eyni zamanda çərəzlərlə servis edilir.