Dəllər

Portveyn

Portveyn tipli şərab Saperavi və Tavkveri üzüm növlərindən hazırlanmışdır. Üzüm spirtindən istifadə olunan şərabın rəngi açıq-qırmızıya çalır. 17 %.h spirti olan şərabın tərkibində 70 qr/dm3 şəkər qalığı var. Meyvə, çərəz və desertlərlə içilir.