Şərq Nağılı

Kəmturş

Kəmturş şərab olan Şərq Nağılı Saperavi və Tavkveri üzümlərinin əzintisindən alınmışdır. Daha çox Saperavi üzümünün xüsusiyyətlərini özündə canlandıran şərab qıcqırmanın təbii yolla soyudulması nəticəsində hazırlanmışdır. 10-13 %.h spirti olan şərabda 7-18 qr/dm3 şəkər qalığı mövcuddur. Yüngül içilən şərab adətən mal ətindən hazırlanmış yeməklərlə içilir.