Şəmkir Qalası

Semi-sweet

Kəmşirin olan bu şərab Cabernet Sauvignon və Merlot üzümlərinin əzintisindən alınmışdır. Qıcqırma təbii soyutma üsulu ilə dayandırılmışdır. Tərkibində 10-12 %.h spirt, 18-45 qr/dm3 şəkər qalığı mövcuddur. Mal ətindən hazırlanmış yeməklərlə servis edilir.