Şiştəpə

Semi-sweet

Saperavi və Merlot üzümlərindən qıcqırmanın təbii soyutma üsulu ilə hazırlanan Şiştəpə şərabı kəmşirindir. Saperavi-nin dolğunluğu Merlot-un zəngin ekstraktivliyi ilə birləşdirilərək yüngül içimi olan əla şərab alınmışdır. Tərkibində olan spirt miqdarı 10-12 %.h şəkər qalığı isə 18-45 qr/dm3 təşkil edir. Quru meyvə aromatına malik olan şərabı mal və toyuq ətindən hazırlanmış yeməklərlə içmək məsləhət görülür.