Şiştəpə

Semi-sweet

Rkatsiteli üzümündən hazırlanan kəmşirin şərab qıcqırmanın təbii yolla dayandırılması nəticəsində əldə olunmuşdur. Tərkibində olan spirt miqdarı 10-12 %.h, şəkər qalığı isə 18-45 qr/dm3-dir. Hazırlandığı şərabın xüsusiyyətlərini özündə canlandıran Şiştəpə şərabı yumuşaq içilir və açıq-qızılı rəngə çalır. giləmeyvə ətrinə sahibdir. Meyvə, çərəz və tərəvəz yeməkləri ilə içilməsi mesləhət görülür.